Desi propune un cadru diferit de cel in care au fost create, prelucrarea culta si interpretarea artistica a colindelor in concertul distinsei Oana Lianu nu afecteaza puritatea lor si nici nu anuleaza sensul obisnuit al colindatului.